Skip to main content Skip to footer

Dr. sci. Sanja Merzić

Vanredna profesorica 

PREDMETI
Fonetika i morfologija
Morfologija i fonetika
Sintaksa i stilistika
Kultura usmenog i pisanog izražavanja
Norma i kultura književnog jezika
Razvoj vještine izražavanja
Metodika b/h/s jezika i književnosti
Metodička praksa b/h/s jezika i književnosti
Elokvencija naučnog stila

TERMINI ZA KONSULTACIJE 
Ponedjeljak: 10:00-12:00
Četvrtak: 10:00-12:00

KONTAKT PODACI
eMail: sanja.merzic@unmo.ba
Telefon: +387 36 514 209

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama