Skip to main content Skip to footer

Dr. sci. Merima Jašarević

Vanredna profesorica

PREDMETI
Predmeti na dodiplomskom studiju:
Sociološke teorije
Sociologija naselja
Kulturalne teorije
Sociologija kulture i umjetnosti
Sociologija braka i spolnosti
Sociologija politike
Predmeti na Diplomskom:
Savremene rodne studije
Sociologija multikulturalizma

TERMINI ZA KONSULTACIJE 
Srijeda: 12:00 - 13:00
Petak 12:00 - 13:00
Uz prethodnu najavu putem maila.

KONTAKT PODACI
Telefon: +387 36 514 200 

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama