Skip to main content Skip to footer

Projekti

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2023

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci (realizacija u toku)

Tip projekta: Naučno-istraživački 

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Denisa Žujo Zekić, van. prof.)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2023

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci (realizacija u toku)

Tip projekta: Naučno-istraživački 

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Rijad Novaković, van. prof.)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2012

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci

Tip projekta: Za uključivanje studenata u naučno-istraživačke procese i praktičnu primjenu stečenih znanja u 2012. godini

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, docent)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2014

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci

Tip projekta: Naučno-tehnološka saradnja međunarodnog karaktera

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, docent)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2018

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, van. prof.)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2021

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, van. prof.)

Linija finansiranja: British Council

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2021

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci

Tip projekta: 

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, van. prof.)

Linija finansiranja: Njemačkog ministarstva obrazovanja i nauke (BMBF) Bridge2ERA2021

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2021

Trajanje (mjeseci): 24 mjeseca

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, van. prof.)

Linija finansiranja: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2023

Trajanje (mjeseci): 24 mjeseca

Tip projekta: Naučno-istraživački u okviru naučne i tehnološke bilateralne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Maja Kazazić, van. prof.)

Linija finansiranja: Fond za zaštitu okoliša FBiH

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2018

Trajanje (mjeseci): Mart, 2018. - februar, 2019 (12 mjeseci)

Tip projekta: naučnoistraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Denisa Žujo Zekić, van. prof.)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2017

Trajanje (mjeseci): Realizacija u toku (12 mjeseci)

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Lejla Riđanović, van. prof.)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2017

Trajanje (mjeseci): Realizacija u toku (12 mjeseci)

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Merima Jašarević-Beganović, docent)

Linija finansiranja: Projekat podržan od strane EU Okvirnog Programa Horizon 2020

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2017

Trajanje (mjeseci): 4 godine (48 mjeseci)

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Sanel Riđanović, van. prof.)

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka: 2017

Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci

Tip projekta: Naučno-istraživački

Koordinator: Nastavnički fakultet (Prof. dr. Ekrem Čolakhodžić)

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama