Skip to main content Skip to footer

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje

Program "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje" će se provoditi na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Osnovni cilj programa PPDM obrazovanja je omogućiti polaznicima sticanje nastavničkih kompetencija koje uključuju znanja, sposobnosti i vještine iz područja pedagogije, psihologije, didaktike, metodike nastavnog rada i metodike odgojnog rada. Po završetku programa polaznici će steći 27 ECTS kredita.

Pravo na upis imaju kandidati koji su završili I, II ili III ciklus studija, integralni studij I i II ciklusa studija ili studenti koji su završili dodiplomski, magistarski studij ili odbranili doktorsku disertaciju prema starom sistemu studiranja. Upisi se obavljaju na temelju diplome o završenom studiju. Za upis se ne provodi selekcijski postupak.

Nastava će se realizirati u formi predavanja, vježbi i seminara u trajanju od jednog semestra.  Raspored nastave će biti naknadno objavljen nakon upisa polaznika. Lista predmeta koja se realizira u okviru programa: Pedagogija, Psihologija, Didaktika, Metodika nastavnog rada i Metodika odgojnog rada.

Konačni spisak polaznika biće objavljen po završetku javnog poziva koji ostaje otvoren do 31.01.2024 godine. Cijena koju polaznici plaćaju iznosi 700 KM po polazniku. Uz to, polaznici plaćaju i indeks sa upisnim materijalom te izdavanje uvjerenja nakon završetka programa, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora o visini troškova Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama