Skip to main content Skip to footer

Anonimni prigovor

U skladu sa provedbom Nacrta plana integriteta Univerziteta "Džemal Bijedić", uspostavljena je eMail adresa za prigovore studenata. Prigovori se mogu odnositi na rad i ponašanje nastavnika i saradnika, kao i ostalih uposlenika Univerziteta, rad studentskih službi, održavanje nastave i sve ostalo što studenti smatraju nedoličnim.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama