Skip to main content Skip to footer

Anonimni prigovor

U skladu sa provedbom Nacrta plana integriteta Univerziteta "Džemal Bijedić", uspostavljena je e-mail adresa za prigovore studenata. Prigovori se mogu odnositi na rad i ponašanje nastavnika i saradnika, kao i ostalih uposlenika Univerziteta, rad studentskih službi, održavanje nastave i sve ostalo što studenti smatraju nedoličnim.

The 'First name' field is required
The 'Last name' field is required
Please enter a valid Email address

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.