Skip to main content Skip to footer

Uslovi korištenja

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (u daljem tekstu "Univerzitet") omogućava vam korištenje usluga i sadržaja svojih web stranica uz određene Uslove korištenja koje navodimo u daljem tekstu. Uslovi korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge ove stranice u vlasništvu Univerziteta.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije samog korištenja ove web stranice. Ukoliko se ne slažete s ovim uslovima i pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije sa ove web stranice.

Sadržaj i autorska prava (Copyright)

Univerzitet polaže puno autorsko pravo za sve stranice u svom vlasništvu i kompletan sadržaj tih stranica, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obaveznog navođenja Univerziteta kao izvora informacija i navođenja linka na unmo.ba stranicu. Sadržaj informacija preuzetih s web stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal sa web stranica u vlasništvu Univerziteta zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Ukoliko primijetite bilo kakvu povredu autorskih prava s naše strane, molimo Vas da nam javite.

Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Univerzitet zadržava pravo promjene, uklanjanja (privremenog i trajnog) bilo kakvog sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave. Univerzitet nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim putem.

Tačnost i istinitost sadržaja

Univerzitet se obavezuje poduzeti sve mjere s ciljem tačnog i kvalitetnog informisanja svojih korisnika. Univerzitet nastoji da redovno ažurira sve informacije, podatke i fotografije na svojim stranicama kojima je primarni izvor. Za ažuriranje i punu tačnost sadržaja koji podijelimo na našim stranicama, a nalazi se u vlasništvu drugih izvora (partnera Univerziteta) nismo odgovorni.

Vanjske veze (Linkovi na druge web stranice)

Većina web stranica u vlasništvu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru može sadržavati linkove (veze) do vanjskih web stranica koje nisu u vlasništvu Univerziteta ili nisu službeno povezane s Univerzitetom na bilo koji način. Univerzitet nije odgovoran za prakse privatnosti ili sadržaj takvih web stranica.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Detaljne informacije možete pročitati u našoj Politici privatnosti.

Izmjene uvjeta korištenja

Univerzitet zadržava pravo izmjene ovih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na web stranicama u vlasništvu Univerziteta.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama