Skip to main content Skip to footer

Dr. sci. Emina Ademović

Vanredna profesorica

PREDMETI
Morfologija i anatomija biljaka
Biosistematika talofita
Biosistematika kormofita I
Biosistematika kormofita II
Fiziologija biljaka
Biodiverzitet flore
Mediteranske i ljekovite biljke
Metodika nastave biologije
Metodička praksa u školi
Biodiverzitet flore i faune
Ishrana i zdravlje
Metodologija naučno-istraživačkog rada
Endemizam i endemi BiH
Flora

TERMINI ZA KONSULTACIJE
Utorak: 10:00 -12:00
Četvrtak: 10:00 - 12:00

KONTAKT PODACI
Telefon: +387 36 514 219

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama