Skip to main content Skip to footer

Dr. sci. Dijana Ivanišević

Docent 

PREDMETI
Istorija psihologije i psihološki pravci
Psihologija
Psihologija osjeta i percepcije
Psihologija djetinjstva i adolescencije
Psihologija mišljenja i inteligencije
Psihologija učenja i pamćenja
Psihologija motivacije i emocija
Edukacijska psihologija
Forenzička psihologija
Pedagoška psihologija

TERMINI ZA KONSULTACIJE 
Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
Petak: 10:00 - 12:00

KONTAKT PODACI
eMail: Dijana[.]Ivanisevic[@]unmo[.]ba
Telefon: +387 63 516 565

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama