Skip to main content Skip to footer

Dr. sci. Adi Palić

Vanredni profesor

PREDMETI
Aktivnosti u prirodi
Dječija igra sa metodikom
Fitnes i aerobik
Kompijuter u odgoju i obrazovanju
Korektivna gimnastika
Metode analize podataka
Obrazovanje na daljinu
Školska gimnastika
Sportska gimnastika
Statističke metode
Teorija i metodika školske gimnastike

TERMINI ZA KONSULTACIJE 
Utorak: 09:30 - 10:30
Četvrtak: 09:30 -10:30

KONTAKT PODACI

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama