Skip to main content Skip to footer

Rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu I ciklusa po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2024/2025.godinu

U prilogu se nalaze Rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2024/2025.godinu

Konačnu odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati u petak, 12.07.2024. godine, nakon sjednice Senata, biti obaviješteni o detaljima vezanim za upis putem web stranice Nastavničkog fakulteta (nf.unmo.ba).

Molimo kandidate da u petak, 12.07.2024.godine prate stranicu nf.unmo.ba na kojoj će izaći obavijest vezana za upis, koji će se vršiti u dva termina:

- od 15.07. do 19.07.2024.godine i

- od 26.08. do 06.09.2024.godine

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama