Skip to main content Skip to footer

Pedagoško-didaktička grupa predmeta

Pedagoško-didaktička grupa predmeta

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko didaktičko-metodičke grupe predmeta, kako bi nastavnicima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona  tel: 036/ 558 276  ili putem  e-maila nf@unmo.ba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.